Przełamanie monopolu korzystne dla rynku usług pocztowych

Aż 59% Polaków pozytywnie ocenia wejście na rynek pocztowy prywatnych operatorów.

 

Według badania przeprowadzonego przez MillwardBrown, aż 59% Polaków twierdzi, że otwarcie rynku dla prywatnych operatorów pocztowych – jako alternatywy dla Poczty Polskiej – pozytywnie wpłynęło na kondycję branży[1]. Odsetek ten jest jeszcze wyższy w grupie osób, znających firmę InPost, w której wynosi aż 73%.

„Przepisy regulujące działalność pocztową w Polsce stanowiły olbrzymią barierę dla rozwoju prywatnych operatorów. Dopiero powolna liberalizacja rynku pocztowego, rozpoczęta w 2013 roku, przyczynia się korzystnie do wzrostu konkurencyjności usług zarówno w zakresie ceny, jak i jakości. Największym wygranym tej sytuacji są wszyscy Polacy, którzy są mniej narażeni na dyktat rosnących cen przesyłek i mogą korzystać z nowoczesnych rozwiązań, stosowanych w Europie Zachodniej. Umacnianie zdrowej konkurencji na rynku pocztowym powinno być priorytetem dla rządu i instytucji nadzorujących rynek pocztowy” – mówi Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl, właściciela spółki InPost, największego prywatnego operatora pocztowego Polsce, świadczącego swoje usługi na terytorium całego kraju.

Badania MillwardBrown wskazują także, że aż 61% Polaków zna firmę InPost. Ze szczegółowej analizy wynika, że popularność firmy jest jeszcze wyższa w środowisku osób młodszych, lepiej wykształconych oraz mieszkańców większych miast.

InPost dysponuje siecią ponad 8.300 punktów obsługi klienta w całej Polsce, z których 76% czynna jest także w soboty, a 8% w niedziele. Codziennie ponad 10.000 doręczycieli dostarcza pocztę do drzwi mieszkańców w całej Polsce. Adresaci i nadawcy mogą śledzić drogę listów na stronach inpost.pl.

Aż 96% klientów twierdzi, że obsługa w placówkach InPost jest „dobra” i „bardzo dobra” – tak wynika z badań konsumenckich przeprowadzonych w punktach największego prywatnego operatora pocztowego w Polsce[2]. Sondaż potwierdza także zadowolenie Klientów z funkcjonowania całej sieci POK InPost w Polsce. Aż 76% ankietowanych uważa, że znajdują się one „blisko” lub „bardzo blisko” ich miejsca zamieszkania[3].

W 2014 roku liczba przesyłek obsłużonych przez InPost wyniosła około 280 mln sztuk. Listy i paczki dostarczane przez InPost są sekwencjonowane w nowoczesnej sortowni, która obsługuje nawet 1,2 mln przesyłek dziennie dzięki zaawansowanym technologicznie urządzeniom sortującym.

Największy prywatny operator pocztowy w Polsce w 2014 roku realizował kontrakty na obsługę korespondencji na rzecz ponad 3000 przedsiębiorstw w Polsce, zarówno instytucji publicznych, jak i firm prywatnych.

W grudniu 2014 InPost sfinalizował przejęcie 100% akcji Polskiej Grupy Pocztowej SA. Spółki zintegrowały swoje struktury operacyjne, a formalne przejęcie akcji stanowiło ostatni etap w procesie akwizycji PGP. Tym samym zwiększy się potencjał obsługi korespondencji przez InPost, w tym także w zakresie kontraktów publicznych. PGP pozostanie jednak oddzielną spółką i marką dedykowaną dla klienta biznesowego wymagającego zaawansowanych usług pocztowych. W ostatnim czasie InPost wygrał przetarg na obsługę korespondencji KRUS wyceniony na niemal 23 mln zł. Ponadto InPost wraz z PGP od roku realizuje obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur – dwuletni kontrakt ma wartość niemal 500 mln zł i obejmuje 100 mln przesyłek.

InPost i PGP dzięki efektywności operacyjnej oferują klientom najwyższą na rynku skuteczność doręczeń – aż 75% przesyłek poleconych doręczonych jest bezpośrednio do adresata (bez awiza). Spółki notują także wyższą niż operator wyznaczony terminowość doręczeń przesyłek poleconych – 92% dla listów D+3 oraz 97,5% dla listów D+5. 

walentynkowa loteria InPost InLove

Zakochany InPost!

Wystartowała wielka loteria Walentynkowa InPost InLove! Do zgarnięcia jest ponad pół miliona nagród gwarantowanych i nagroda główna kultowy Fiat 500!