Czy podawanie numeru telefonu jest bezpieczne?

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Świadcząc usługi pocztowe, jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy pocztowej, która obejmuje, między innymi, informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług. Twoje dane w naszych systemach są zabezpieczone zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa IT.

Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej, niż to jest konieczne. W szczególności dane te przechowujemy przez czas niezbędny do prawidłowej realizacji usług, które świadczymy, a po tym okresie nie dłużej, niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń, jakie mogą zostać podniesione w związku z realizacją tych usług.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej polityce prywatności.
 

Opłata według stawki operatora

Infolinia

722 444 000 746 600 000

Dostępność Infolinii
poniedziałek – piątek 7:00–22:00
sobotę 8:00–20:00
niedziele 8:00–18:00 (tylko Paczkomaty)
Święta 8:00–16:00 (tylko Paczkomaty)


Adres korespondencyjny
NIP: 6793108059
InPost sp. z o.o.
EQUAL BUSINESS PARK Budynek B
ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków

Biuro w Warszawie
NEOPARK
ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa