Jak przygotować etykietę ze zmianą danych Nadawcy w aplikacji WebTrucker?

Zaloguj się do systemu WebTrucker, używając swojego adresu e-mail oraz hasła. Z menu Dodaj przesyłkę wybierz opcję Dodaj przesyłkę kurierską. Następnie wybierz płatnika (uwaga: zaznacz, jeśli masz więcej, niż jednego) i wpisz nowe dane nadawcy oraz odbiorcy. W sekcji Nadawca wybierz opcję Zmień i podaj nowy adres nadawcy. W kolejnym kroku uzupełnij dane dotyczące przesyłki, a także wybierz serwis i opcjonalne usługi dodatkowe. Potwierdź informacje, klikając Zapisz lub Zapisz i drukuj.

Opłata według stawki operatora

Infolinia

722 444 000 746 600 000

Dostępność Infolinii
poniedziałek – piątek 7:00–22:00
sobotę 8:00–20:00
niedziele 8:00–18:00 (tylko Paczkomaty)
Święta 8:00–16:00 (tylko Paczkomaty)


Adres korespondencyjny
NIP: 6793108059
InPost sp. z o.o.
EQUAL BUSINESS PARK Budynek B
ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków

Biuro w Warszawie
NEOPARK
ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa