Jaka jest opłata za przekroczenie dopuszczalnych gabarytów przesyłki Allegro Kurier InPost?

Opłata ta wynosi 10 zł brutto (8,13 zł netto). Za każde przekroczone 500 g dopuszczalnej wagi przesyłki oraz za każde rozpoczęte 5 cm sumy długości boków (opłata się sumuje).
Uwaga: Przesyłki o wymiarach przekraczających wymiary wskazane w pkt 1. mogą być zwracane do Nadawcy za kwotę równą kwocie jak za nadanie.