Rodzaje paczek kurierskich

Przewodnik po rodzajach paczek, które można wysłać korzystając z usługi kurier InPost.

Paczka standardowa

Paczka w kształcie prostopadłościanu lub sześcianu. W przypadku paczki kurierskiej wymiar najdłuższego boku nie może przekroczyć 120 cm, a suma wymiarów nie może przekraczać 220 cm. 

Paczka niestandardowa

Paczka, której jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub której suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 220 cm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami. Opcja paczek niestandardowych nie
dotyczy paczek dłużycowych.

Wyjątki: 

  • opony do rozmiaru 15” pakowane po dwie sztuki (jedna na drugiej, bez felg), nie mogą być łączone równolegle „obok siebie”
  • tuby do wymiaru 120 cm i średnicy do 10 cm 
  • foliopaki InPost (sklejanie foliopaków, aby uzyskać większy rozmiar nie jest akceptowalne i wymaga weryfikacji)
  • karma dla zwierząt (owinięta folią stretch i bez) jest traktowana jako paczka standardowa, gdy waga nie przekracza do 20 kg

Paczka gabarytowa 

Paczka o małej wadze i dużych wymiarach, dla której waga gabarytowa jest większa niż waga rzeczywista paczki. Waga gabarytowa obliczana jest według poniższego wzoru:

paczka gabarytowa wzór

Przykładowo: 65 cm x 50 cm x 50 cm / 6000 = 27 kg

Dopłata do paczki powyżej 50 kg wagi gabarytowej za każdy kilogram. Maksymalna waga gabarytowa do której wyceniane są przesyłki nie może przekroczyć 70 kg. Po przekroczeniu tej wagi naliczana jest cena za usługę Paleta Standard. 

Paczka dłużycowa

Paczka dłużycowa to taka, której długość najdłuższego boku przekracza 200 cm. Maksymalna waga rzeczywista pojedynczej wiązki lub elementu nie może przekraczać 30 kg. Cenę paczki dłużycowej obliczamy za każdy rozpoczęty metr długości paczki powyżej 200 cm. Maksymalna długość paczki dłużycowej nie może przekroczyć
350 cm. 

Sposób ustalenia wagi paczki kurierskiej 

W ustalaniu wagi obowiązuje zasada wyboru wyższej wagi paczki: rzeczywistej, gabarytowej lub dłużycowej. Paczki gabarytowe, niestandardowe, dłużycowe nadawane są na osobnych listach przewozowych zgodnie z zasadą: jedna paczka – jeden list przewozowy.