Kontakt i pomoc

Opłata według stawki operatora

Infolinia

+48 722 444 000 +48 746 600 000

Dostępność Infolinii
poniedziałek – piątek 7:00–22:00
sobotę 8:00–20:00
niedziele 8:00 - 18:00
Święta 8:00 - 16:00


Adres korespondencyjny
NIP: 6793108059
InPost sp. z o.o.
ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków

Biuro w Warszawie
X20
ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych
Paweł Mościcki
dane_osobowe@inpost.pl

Compliance Officer
Arleta Adamus

Najczęściej zadawane pytania

Czy jest potrzebna weryfikacja tożsamości klienta biznesowego?

W związku m.in. z obowiązkiem weryfikacji tożsamości Klientów, zawierających z InPost umowy handlowe, który został nałożony na InPost sp. z o.o.  jako instytucję obowiązaną w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przed  nawiązaniem współpracy, InPost sp. z o.o. przeprowadza weryfikację tożsamości Klientów.  Weryfikacja odbywa się w obecności Przedstawiciela Handlowego odpowiedzialnego za przygotowanie kompletu dokumentacji. Jest to standardowy proces weryfikacyjny.  Nasz pracownik odpowie na wszelkie pytania w czasie rozmowy z Państwem.

Czytaj więcej

Co oznacza pojęcie Opiekun Handlowy w InPost?

Opiekun Handlowy w InPost to osoba, która podpisuje z Klientem umowę, przeprowadza wszelkie negocjacje, ustala warunki współpracy, prowadzi ustalenia operacyjne, finansowe, utrzymuje stały kontakt z klientem oraz odpowiada za przeprowadzone transakcje handlowe. Kontakt z naszym biurem handlowym możliwy jest poprzez formularz kontaktowy.

Czytaj więcej

Adres korespondencyjny
NIP: 6793108059
InPost sp. z o.o.
ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków

Biuro w Warszawie
X20
ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych
Paweł Mościcki
dane_osobowe@inpost.pl

Compliance Officer
Arleta Adamus